Muğla Aydın Karayolu 13. Km Bayır / MUĞLA info@sunmermarble.com +90 (252) 225 3342

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNE VE KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

SUNMER MERMER İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC LTD. ŞTİ

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNE VE KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

SUNMER MERMER İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC LTD. ŞTİ veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bunlar;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

 

Bu doğrultuda Şirket tarafından, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak Şirket binasına giriş çıkışların kontrol edilebilmesi ve Şirketimizin ve bünyesinde yer alan kişilerin fiziksel güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası kayıtları tutulmaktadır.

Ayrıca Şirketimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin ziyaret kayıtlarının oluşturulması amacı ile yine Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak ziyaretçilerin ad ve soyad bilgisi, TC kimlik no, telefon numarası, anne–baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, kurum bilgisi, imza, e-posta adresi, adres bilgisi, meslek ve fotoğraf bilgileri temin edilmektedir.

Şirket tarafından ziyaretçilerimize ait herhangi bir özel nitelikli veri işlenmemekte olup güvenlik kamera kayıtları da özel nitelikli veri olarak sınıflandırılacak bir niteliği haiz değildir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde adli merciler ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilmektedir.

 1. Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Politikaları ile korunmaktadır.

Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların sınırları belirli bir şekilde yetkilendirilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması, kişisel verilerin korunması adına Şirket içi politikaların yürürlüğe konulmasına üst düzeyde önem verilmektedir.

 1. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında, yukarıda açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Şirket‘e başvurulabilecektir. Bu başvuru, Şirket’e yazılı olarak veya Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

 

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

 • Şirket’in yukarıda belirtilen adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,
 • Şirket adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Şirket’in sunmermermer@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya
 • Web sitemizin aracılığıyla, elektronik olarak doldurarak gönderebilirsiniz.

 

KVKK Madde 13/2 uyarınca, başvuruların Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince verilecek cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

2020 © Tüm Hakkı Saklıdır.